Thursday, March 24, 2011

Chapter 6: Mag-impok sa Bangko

Noong bata pa ako ay tinuruan ako ng lola ko na mag-ipon sa pamamagitan ng alkansyang gawa sa bote ng Green Cross rubbing alcohol. Bagama't epektibong paraan na ito sa pag-iipon sa umpisa bilang training, mas ligtas at mabuting paraan pa rin na mag-impok sa bangko....narito ang mga bagay na dapat mong malaman sa pag-iimpok sa bangko:
Tipid Tip: Sa halip na bumili ng alkansya ay maaring gamitin ang mga basyong plastic container bilang alkansya. Gamit ang kutsilyo, hiwain ang bote ng pahaba para ito ang pagsusuksukan ng barya.